Atliekami grunto stipruminių savybių tyrimas naudojant statinius, dinaminius, presiometrinius, sparnuotės ir kt. lauko tyrimo metodus, tam, kad gauti reikalingus parametrus skaičiuojant projektavimu metu iškeltus tikslus. 

Darbai atliekami EC7 ir STR 1.04.02:2011 teisės aktais ir kitomis rekomendacijomis.